Εκδόσεις

Δεκάδες Λευκώματα και Ειδικές Εκδόσεις έχει στο ενεργητικό του το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης, όπως:  «H Ναυπηγική στην Αρχαία Ελλάδα», «Χαρτογραφία και Χαρακτικά του Ελλαδικού Χώρου από το 1490 – 1850», «Τα Ατρόμητα Ελληνικά Σκαριά του 1821», «Ο Ρόλος των Ελλήνων στην Ρωσική Εμπορική Ναυτιλία» κ.α.  

Επίσης, σε δίμηνη βάση, το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης εκδίδει το περιοδικό "Θάλασσα & Τέχνη" στο οποίο μελέτες αλλά και παρουσιάσεις θεμάτων ναυτικής παράδοσης γίνονται προσιτές ΔΩΡΕΑΝ σε περισσότερες από 5.000 συνδρομητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το περιοδικό "Θάλασσα & Τέχνη" συνοδεύει, ως ένθετο, το καταξιωμένο περιοδικό της ναυτιλίας "Ελληνική & Διεθνής ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" που εκδίδει και διανέμει δωρεάν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Μελετών & Έρευνας (INMER).