Έρευνα και συμμετοχή

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Μουσείου αποτελεί και η παραγωγή ερευνητική δουλειάς.  
Ειδικοί συνεργάτες του Μουσείου, ανεξάρτητοι ερευνητές και φοιτητές έχουν συμμετάσχει σε έρευνες - μελέτες για την ναυτική παράδοση, με αποτέλεσμα ένα πλήθος επιστημονικών μελετών να έρθουν στο φως της δημοσιότητας, μέσω εκδόσεων ή ειδικών διαλέξεων που διοργανώνει το Μουσείο με άλλους φορείς και ξένα ναυτικά μουσεία.

Στενή συνεργασία το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης έχει με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Μελετών & Έρευνας (INMER) το ερευνητικό προσωπικό του οποίου είναι ένα από τα αρτιότερα στην ναυτιλιακή έρευνα στην Ελλάδα.  
 
Η επιστημονική ομάδα του Μουσείου,  στο πλαίσιο της λεγόμενης «πειραματικής αρχαιολογίας», βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την κατασκευή δύο ακόμη ιστορικών πλοίων (εκτός της Τριήρους και της Ψαριανής Γαλιότας), "Το Πλοίο της Θήρας" και το "Γαλαξιδιώτικο Μπρίκι". Η ιστορική έρευνα γίνεται σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια και αναγνωρισμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων που ασχολούνται με την αρχαία ναυτική τεχνολογία.
 
Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης οργανώνει αλλά και συμμετέχει με την ερευνητική και επιστημονική του ομάδα σε εξειδικευμένα ναυτικά και πολιτιστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.