Φωτογραφικό Αρχείο

Μεγάλος όγκος Φωτογραφικού Υλικού έχει ταξινομηθεί από τα εξειδικευμένα στελέχη του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης, με την χρήση σύγχρονων μέσων διαχείρισης εικόνων.

Μέσα από τις Ασπρόμαυρες και Έγχρωμες Φωτογραφίες του Αρχείου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα μεγάλα και μικρά γεγονότα που σφράγισαν την μεγάλη ελληνική ναυτική οικογένεια.

Ναυάγια, Λιμάνια, Πλοία, Εφοπλιστές, Ναυτικοί αποτυπώνουν την ναυτική ιστορία του τόπου μας από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις μέρες μας.    

Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης διατηρεί επίσης μεγάλο αριθμό ανέκδοτων ασπρόμαυρων φωτογραφιών, πολύτιμο εργαλείο για ερευνητές – μελετητές.