Εκπαίδευση

Εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι μαθητές από σχολεία, Πανεπιστημιακά τμήματα, ΙΕΚ και Κολέγια μέχρι Σχολεία με άτομα με κινητικά προβλήματα και θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης έχουν φιλοξενηθεί από τους χώρους του Μουσείου.

Στους μαθητές γίνεται ξενάγηση στους χώρους και στα εκθέματα του Μουσείου από εξειδικευμένους ξεναγούς παράλληλα με την προβολή video με θέματα σε σχέση με την ναυτική ιστορία της Ελλάδας, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.α.

Το Μουσείο, για τους μικρότερους μαθητές, έχει αναπτύξει σε συνεργασία με εξειδικευμένη δημιουργό – ερμηνεύτρια – εκπαιδευτικό εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως:

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα ταξίδια στην αρχαία Ελλάδα »,
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ήταν ένα μικρό καράβι»,
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το μικρό ναυτάκι»,
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Τα ταξίδια και τα καράβια».

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν με σκοπό συμβάλλουν στην κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη.

Οι κύριοι στόχοι που ετέθησαν ήταν :

Η εξοικείωση των παιδιών με το μουσειακό χώρο, τα έργα τέχνης, την  πολιτιστική, ναυτική και τεχνολογική κληρονομιά του τόπου μας.
Η δημιουργία ευχάριστων επισκέψεων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς , δεδομένου ότι τα προγράμματα προσαρμόζονταν ανάλογα με τις ανάγκες, τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των παιδιών.

Τα παιδιά με την επίσκεψη στο μουσείο έχουν τη δυνατότητα, μαζί με τον ερμηνευτή, να συζητήσουν, να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο, να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και να εκφράσουν τις απορίες τους.
η ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών μέσα από τα εκθέματα του μουσείου για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του θαλάσσιου φυσικού και τεχνητού κόσμου.